Договір оферти інтернет магазину "arduinka.biz.ua" (https://arduinka.biz.ua)

Цей Договір є публічною офертою (відповідно до Цивільного кодексу України) і містить істотні умови організації угод купівлі-продажу дистанційним способом через Інтернет, а саме через інтернет-магазин http://arduinka.biz.ua (СПД ФОП Константинов Андрій Петрович ЄДРПОУ 2427108172) - надалі іменований Продавець. Умови цього Договору однакові для всіх відвідувачів інтернет-магазину "arduinka.biz.ua", незалежно від його статусу (фізична особа, юридична особа, фізична особа - підприємець), які мають намір, бажання і можливості придбати товари, що пропонується.

При повній згоді з даним Договором, приймаючи умови і порядок оформлення замовлення, оплати товару, доставки товару, відповідальності за недобросовісне замовлення і за невиконання умов даного Договору, користувач виконує акцепт оферти, стає покупцем. Якщо Ви не погоджуєтеся з умовами даного Договору - вважається, що ви в повній мірі ознайомлені з умовами даного Договору і правилами сайту.

 1. Загальні положення.

1.1. Цей Договір публічної оферти визначає особливості купівлі-продажу Товару на сайті Інтернет-магазину і застосовується щодо будь-якого Товару, що пропонується до продажу (купівлі) на сайті Інтернет-магазину arduinka.biz.ua

 2. Терміни та визначення.

2.1. Перелік термінів і визначень.

2.1.1. «Товар» - перелік найменувань асортименту, представлений в Інтернет-магазині, який формує об'єкт угоди сторін, обираний Покупцем в Інтернет-магазині.

2.1.2. «Каталог» - інформація про товари, розміщена в Інтернет-магазині.

2.1.3. «Замовлення» - свідоме рішення Покупця придбати товар, оформлене і реалізоване в Інтернет-магазині, шляхом розміщення обраних позицій Товару в Корзину.

2.1.4. «Інтернет-магазин» - сайт Продавця, призначений для укладання Справжніх договорів купівлі-Продажі на підставі ознайомлення Покупця з запропонованим продавцем описом товару, що містяться в каталозі і представленим на фотознімках, за допомогою мережі Інтернет, яка виключає можливість безпосереднього ознайомлення Покупця з Товаром - дистанційний спосіб продажу товару.

2.1.5. «Покупець» - будь-яка дієздатна фізична, юридична особа, фізична особа-підприємець, в трактуванні діючого українського законодавства, яка відвідала сайт arduinka.biz.ua, що має намір придбати той чи інший Товар, та оплатити отримання такого Товару.

2.1.6. Акцепт оферти - придбання товару в порядку, визначеному цим договором, за цінами, вказаними на інтернет-ресурсі arduinka.biz.ua і згоду з умовами оплати і доставки товару.

2.2. Всі терміни та визначення описані в цьому Договорі, трактуються виходячи з їх сутності та змісту цього Договору.

 3. Предмет Договору

3.1. Покупець зобов'язується оплатити і прийняти Товар на умовах цього Договору, а Продавець зобов'язується передати у власність Покупцю Товар .

3.2. Покупець, який скористався послугами Інтернет-магазину arduinka.biz.ua, розглядається як особа, яка вступила з Продавцем в договірні відносини.

4. Момент укладання Договору.

4.1. Договір вважається укладеним з моменту Акцепту оферти (формування замовлення).

4.2. Факт придбання Товару та його оплати є беззаперечним доказом прийняття Покупцем умов даного Договору.

5. Права і обов'язки Сторін

5.1. Покупець має право:

5.1.1. Добровільно вибирати Товари пропоновані Продавцем за допомогою Інтернет-магазину.

5.1.2. Отримувати інформацію про властивості Товарів пропонованих Продавцем за допомогою Інтернет-магазину.

5.1.3. Вимагати від Продавця виконання умов цього Договору.

5.2. Покупець зобов'язаний:

5.2.1. До моменту укладення Договору ознайомитися зі змістом Договору, умовами Договору, асортиментом Товару і тарифами (цінами), пропонованими Продавцем на всіх сторінках Інтернет-магазину.

5.2.2. Дотримуватися умов цього Договору і окремо викладені Правила сайту;

5.2.3. Самостійно оформляти Замовлення в Інтернет-магазині за допомогою передбачених для цього елементів інтерфейсу. Всі переговори за умовами купівлі мають силу, якщо  вони оформлені письмово у вигляді електронних повідомлень  між Покупцем і Продавцем. Телефонні переговори носять виключно інформаційно-ознайомлювальний характер і не є підставою для претензій.

5.2.4. Своєчасно і в повній мірі сплатити і забрати Товар на умовах цього Договору. Строк оплати - 2 календарних дні включно день замовлення

5.2.5. Своєчасно і в повній мірі сплатити послуги Доставки на умовах цього Договору.

5.2.6. Надавати своєчасну і правдиву інформацію, яка може знадобитися при здійсненні Замовлення і яка однозначно ідентифікує його як Покупця, в т.ч. правильний емейл для отримання фіскальних документів 

5.3. Продавець має право:

5.3.1 Змінювати умови цього Договору і правила сайту, асортимент Товарів, ціни на товари і послуги, в односторонньому порядку, розміщуючи їх на відповідні сторінки сайту. Всі зміни вступають в силу негайно після їх публікації на сайті інтернет-магазину.

5.3.2 Відмовити у виконанні замовлення в разі несвоєчасної сплати. 

5.3.2 Отказать в выполнении заказа в случае непоступления оплаты. Повернути отримані без комісій обслуговвування (в т.ч. банківських) у випадку несвоєчасної оплати та скасування замовлення

5.4. Продавец обязан:

5.4. Продавець зобов'язаний:

5.4.1. З моменту укладення цього Договору забезпечити в повній мірі виконання всіх зобов'язань перед Покупцем відповідно до умов цього Договору.

5.4.2. Нести повну відповідальність перед Покупцем за виконання Замовлення до передачі Замовлення службі поштової доставки, яку вибрав Покупець і погодився з умовами її доставки

5.4.3. Передати товар службі доставки вказаній в замовленні Покупцем в певному місці, в який визначається Замовленням кількості та асортименті. Рухаючись Товар має відповідну комплектність, належну якість і вільний від претензій третіх осіб.

5.4.4. Довести до відома Покупця необхідну і достовірну інформацію про товар.

5.4.5. Повідомляти Покупця про неможливість виконання зобов'язань перед ним, в разі виникнення форс-мажорних ситуацій.

5.4.6. Не розголошувати інформацію про Покупця і не надавати доступ до цієї інформації третім особам, за винятком випадків, передбачених чинним законодавством або недотримання Покупцем цього Договору та відповідно до розділу сайту "Політика безпеки"

5.5. Продавець не несе відповідальності, не може виступати в якості відповідача в суді і не відшкодовує збитки, що виникли у Покупця через дії або бездіяльності третіх осіб.

5.6. Сторони звільняються від відповідальності за невиконання або неналежне виконання зобов'язань за Договором на час дії обставин непереборної сили. Під непереборною силою розуміються надзвичайні і непереборні за даних умов обставини, що перешкоджають виконанню своїх зобов'язань сторонами за цим договором. До них відносяться стихійні лиха, обставини суспільного життя (воєнні дії, надзвичайні стани, страйки, епідемії і т. П), Заборонені заходи державних органів. Протягом цього часу сторони не мають взаємних претензій, і кожна зі сторін приймає на себе ризик наслідків форс-мажорних обставин.

 6. Порядок оформлення Замовлення.

6.1. Покупець самостійно оформляє Замовлення в Інтернет-магазині.

 7. Вартість і порядок оплати Замовлення.

7.1. Ціни на Товари та послуги можуть змінюватися в залежності від кон'юнктури ринку, що відбивається на цінах в інтернет-магазині.

7.2. Продавець не може змінювати ціну для конкретного Покупця, в разі, якщо той вже прийняв умови Продавця та скоїв у встановленому цим договором порядку оплату Товару (послуг).

7.3. Повна вартість Замовлення складається з вартості Товару та вартості упаковки товару, якщо така є потреба. Вартість доставки визначається службою доставки обраною Покупцем.

7.4. Для Замовлень в межах України доставка здійснюється за тарифами компанії-перевізника за рахунок Покупця за тарифами Перевізника. Покупець оплачує Товар - післяплатою, при отриманні його на складі компанії перевізника на умовах визначених Перевізником. У разі безпідставної відмови від отримання товару на складі Перевізника Продавець не повертає Покупцю суму доставки і зворотної доставки товару.

7.5. Покупець має право відмовитися від послуги доставки. В цьому випадку Замовлення забирається Покупцем на складі Продавця. При цьому оплата Замовлення здійснюється в місці отримання на розрахунковий рахунок Продавця.

 8. Доставка Товару.

8.1. Покупець самостійно визначає Перевізника/Службу доставки, отримує Товар за допомогою доставки, або отримує його особисто. 

8.2. При доставці Товарів, виконуваної компаніями-перевізниками на умовах співпраці з Інтернет-магазином, Покупець в повному обсязі і беззастережно погоджується з Правилами перевезення вантажів цих компаній і умовами сайту https://arduinka.biz.ua

8.3. Факт отримання Товару та відсутність претензій Покупець підтверджує власної розписом у накладній Перевізника при отриманні Товару. Зі свого боку, Продавець гарантує відвантаження Товару компанії-перевізнику в кількості, зазначеній і оплаченим Покупцем, в комплектності згідно специфікації цього Товару та в належному стані і якості.

8.4. Оплата вартості доставки здійснюється Покупцем компанії-перевізнику самостійно, при отриманні Товару. Точна вартість доставки визначається Компанією-перевізником і озвучується документом компанії-перевізника при доставці товару Покупцю. Вибираючи постачальника послуг перевезення товару Покупець зобов'язується вивчити всі умови доставки та узгодити їх з Продавцем.

8.5. Вартість доставки включає в себе тариф за перевезення згідно поточного прайсу компанії-перевізника, страхування і вартість зворотної доставки підписаної Покупцем видаткової накладної. Співробітники інтернет-магазину, на прохання Покупця можуть називати Покупцеві орієнтовну вартість доставки виключно в ознайомлювальних цілях.

8.6. У разі відсутності Покупця за адресою доставки, зазначеного Покупцем в заявці або відмови Покупця через відрізняється від зазначеної п.8.7. від отримання товару при доставці кур'єром Компанії-перевізника, товар повертається на склад Продавця. Отримання Покупцем наступних Замовлень можливо тільки після повної оплати відмов від отримання Товару, за винятком відмов потрапляють під дію п.8.7.

8.7. У разі пошкодження або псування товару під час доставки Компанією-перевізником зазначені факти документуються в момент отримання товару і повідомляються Продавцю в письмовому вигляді не пізніше дня отримання товару. Все що виникли в процесі оплати та отримання Товару питання Покупець може з'ясувати за реквізитами У розділі Контакти.

8.8. Термін доставки Товару складається з терміну обробки Замовлення і терміну доставки.

8.8.1. Термін обробки Замовлення - до двох робочих днів.

8.8.2. Термін доставки Товару становить 1-5 днів в залежності від компанії-перевізника і місця розташування Покупця.

9. Порядок повернення Товару

9.1. Покупець має право відмовитися від отриманого Товару належної якості відповідно до порядку і правилами передбаченими цією Конвенцією, чинним законодавством. 

9.2. При ідентифікації Товару неналежної якості, Покупець має право вимагати заміни неякісного Товару на якісний. Продавець задовольняє вимогу Покупця в терміни передбачені законодавством (без урахування доставки) з дати пред'явлення Покупцем письмової претензії і повернення неякісного товару, якщо він не втратив споживчі властивості з вини покупця.
Увага !!! Вироби мікроелектроніки відносяться до особливої ​​категорії продукції пошкодження якої можливо навіть при розкритті упакування. Повернення продукції проводиться виключно після подтержденія кваліфікованого використання продукції і якщо у продукції немає ознак використання та зменшення споживчих властивостей.

 10. Термін дії цього Договору.

10.1. Цей Договір набуває чинності з моменту Акцепту оферти і діє до виконання всіх його умов обома Сторонами.

10.2. Термін дії цієї оферти встановлюється з 1 квітня 2017р. по 31 грудня 2022 р. Договір може бути припинено (розірвано) достроково відповідно до чинного законодавства.

10.3. Відкликання оферти може бути здійснений Продавцем в будь-який час, що не є підставою для відмови від зобов'язань за вже укладеним договором.

 11. Відмова від гарантійних зобов'язань.

11.1. Продавець робить все можливе, щоб забезпечити якісне надання послуг Покупцеві.

11.2. Поради та інформація, що даються Покупцеві, не можуть розглядатися як гарантії.

11.3. Матеріали та інформація на сайті Інтернет-магазину надаються «як є» без будь-яких гарантій. Кольори і відтінки на фотографіях і малюнках можуть відрізнятися від реальних внаслідок особливостей налаштувань монітора і в залежності від партії товару. Інтернет-магазин не гарантує точності і повноти інформації, розміщених на сайті. Інтернет-магазин в будь-який час без повідомлення може вносити зміни в матеріали та інформацію, що надаються на сайті, а також у згадані в ньому товари. У разі неактуальності додаткової інформації на сайті, Інтернет-магазин не зобов'язується оновлювати її. Інтернет-магазин за жодних обставин не несе відповідальності за будь-які збитки, що виникли внаслідок використання, неможливості використання або результатів використання Інтернет-магазину.

11.4. Продукція, яка продається в магазині не підпадає під перелік тієї, на яку поширюються умови наявності гарантійного терміну використання та про обовязкову видачу гарантійного талона. Електронні модулі і компоненти, які є предметом торгівлі, призначаються для технічних експериментів і дослідів за своїм визначенням, не є готовою продукцією або виробами, не є продукцією для постійної експлуатації і не можуть бути предметом для прив'язки до гарантійних строків. Не допускаэться використання товарів/модулів/інше без підготовки до роботи, огляду, перевірки. 

12. Інші умови.

12.1. Покупець погоджується з отриманням матеріалів рекламного характеру про що проходять акції та розпродажі, маркетингових програмах і т.д. засобами комунікації, такими як електронна пошта, мобільний і стільниковий зв'язок, в тому числі за контактною інформацією зазначеної Покупцем в його профілі на сайті. У разі небажання отримувати розсилку, Покупець може звернутися до Адміністрації ресурсу, написавши заяву про відмову від отримання рекламних матеріалів і надіславши його на адресу вказану в розділі інтернет-магазину "Зв'язатися з нами"

12.2. Всі суперечки і розбіжності, що виникають при виконанні Сторонами зобов'язань за цим договором, вирішуються шляхом переговорів. У разі неможливості їх усунення, Сторони регулюють свої відносини відповідно до чинного законодавства.